Prosjekt: Stadiontunet – Nytt aggregathus
Tiltakshaver: Elektro Bodø AS
Byggherre: Bodø Kommune