Forskalling/Armering

Ny betongvarefabrikk for Nordland Betong AS