Prosjekt: Kjerneboring for NLSH
Tiltakshaver: HENT
Byggherre: Nordlandssykehuset HF