Skip to main content

Oljetank

Har du en nedgravd oljetank i hagen?

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning, og regnes for å være en av de største forurensningskildene til grunnvann og vassdrag.

Bodø kommune innførte 19.mai 2011 <forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker>. Dette innebærer at det er grunneier som har ansvaret for  oljetanken sin tilstand, og at det gjennomføres kontroll av tanken for eventuell oljesøl og forurenset masse.

an.no – Dette er boligeiernes ansvar.

Tilstandskontroll skal gjennomføres i henhold til følgende tidspunkt:

  • Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5 år.
  • GUP-tanker: Trykktestes etter ca. 2 år, og deretter 30 år.
  • Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter hvert 5 år.

Hva gjør du om du ikke lenger bruker oljetanken?

Nedgravd oljetank som er midlertidlig ute av bruk skal tømmes for olje. Oljetank som er permanent ute av drift skal tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak.

Nordanlegg AS er en godkjent bedrift for oppgraving og fjerning av tank.

Kontakt oss for et uforpliktet pristilbud.