Skip to main content

Rivning og miljøsanering

Kartlegging og planlegging av miljøsaneringsprosessen

Nordanlegg AS har en nøye planleggingsprosess for hver miljøsanering. Først kartlegger vi hvilke typer materialer som skal fjernes og om de inneholder farlige stoffer som asbest eller kvikksølv. Deretter planlegger vi hvordan vi skal fjerne disse materialene på en trygg og effektiv måte.

Sikring av området og ivaretakelse av miljøet

Før vi starter en rivnings- eller miljøsaneringsprosess, sikrer vi området ved å sette opp gjerder og sikkerhetssoner for å beskytte både arbeiderne og omgivelsene. Vi sørger også for å ivareta miljøet under hele prosessen ved å bruke miljøvennlige metoder og redusere utslipp av støv og andre farlige stoffer.

Rivning av bygninger

Vi bruker moderne og avansert utstyr for å rive bygninger på en trygg og effektiv måte. Vi sørger for å resirkulere materialene som kan gjenbrukes, slik at vi reduserer avfallsmengden og belastningen på miljøet. Vi har også et team som håndterer farlige stoffer som asbest og kvikksølv på en forsvarlig måte.

Miljøsanering av tomter

Når det er nødvendig å fjerne farlige stoffer fra tomter, sørger vi for å gjøre det på en trygg og effektiv måte. Vi bruker avansert utstyr og teknologi for å sikre at alle farlige stoffer fjernes grundig og at tomten blir trygg for videre bruk. Vi sørger også for å følge alle lokale og nasjonale miljøreguleringer og sertifiseringer.

Gjenoppbygging av området

Etter at rivnings- og miljøsaneringsprosessen er fullført, sørger Nordanlegg AS for å gjenoppbygge området på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi har erfaring med å bygge nye bygg på tidligere forurensede områder og sikrer at området er trygt og egnet for videre bruk.