Trygg bru til fjellet

Nordanlegg A/S bygget en bro over Børelva og var med i oppslaget for Næravisa. Lensmannen Harald Jakobsen var tilstede da broen ble konstatert ferdig og kunne anbefale Naturskadefondet, som sto for finansieringen av broen, at byggverket opprettholdt en høy standard og at det ble gjort et glimrende arbeid. Alle turgåere kan nå trygt fortsette sin ferdsel over den nye broen.

Trygg bru til fjellet – Næravisa – 24.Juni 2006

Almenningskaia på Kjerringøy er utbedret

Nordanlegg AS fikk mediaomtale i forbindelse med utbedringer av Almenningskaia ved Kjerringøy Bryggehotell på Kjerringøy. Vi ble engasjert av Bodø Kommune, Byteknikk.

www.an.no - 2014

Landegodefyr

I 2007 utførte Nordanlegg AS en omfattende renovasjonsarbeid ute på Landegode fyr. Renoveringen beskrives som den største siden fyret ble oppført i 1901 og har aldri tidligere blitt gjort. Stedet var uten veiforbindelse, noe som gjorde logistikken ekstra krevende. Hele utførelsen fikk et stort oppslag fra Avisa Nordland og jobben ble karakterisert som «voldsomt krevende» med «forferdelig logistikk»

Landegode fyr – Avisa Nordland - 28.Juni 2007